Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Psychoterapie nurtu poznawczego i behawioralnego oparte są na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka i weryfikowane wynikami badań, nad ich skutecznością.

Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby.

Terapie poznawcze i behawioralne maja zastosowanie jako indywidualna forma terapii, a także jako terapia rodzinna, małżeńska, grupowa.

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są na świecie badania nad skutecznością terapii behawioralnych i poznawczych. Dowiodły one że jest psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

 • ADHD, ADD
 • Zespołu Aspergera
 • Uzależnień behawioralnych (od gier komputerowych, Internetu, zakupów, hazardu)
 • Lęku i napadów paniki
 • Fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii)
 • Depresji
 • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego (natręctw)
 • Zaburzeń odżywiania
 • Problemów seksualnych i małżeńskich
 • Problemów występujących u dzieci i młodzieży
 • Przewlekłego bólu, przewlekłego zmęczenia
 • Zaburzeń zachowania i emocji np. tików
 • Złości
 • Problemów z narkotykami i alkoholem
 • Schizofrenii i psychoz
 • Zaburzeń rozwojowych
 • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
 • Zespołu stresu pourazowego
 • Zaburzeń snu

W zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta psychoterapia poznawczo behawioralna może być stosowana jako jedyna metoda leczenia, lub w połączeniu z farmakoterapią.

Aplikacja „złość”

W naszej placówce dzieci pracują na aplikacji mobilnej. „Zaradny kot w akcji złość” to aplikacja dla dzięki której dzieci uczą się radzić sobie ze złością. Na początku na zajęciach terapeutycznych dzieci uczą się skalowania złości i możliwości działania na każdym z poziomów. Praca z aplikacją jest połączona nauką relaksacji, rozwiązywania problemów i sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego. Na aplikacji dzieci ćwiczą umiejętności w domu dzięki czemu szybciej się generalizują. Działając wielopłaszczyznowo na seminariach dla rodziców uczymy ich jak w domu tworzyć narracje, która pomaga dziecku rozumieć swoje emocje i otoczenia.