Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumadhd.gda.pl

Konferencje

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania
Jeśli nie problem systemowy, to co?

23.04.2018 Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100, budynek B

24.04.2018 Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

25.04.2018 Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

14.05.2018 Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C

15.05.2018 Poznań, Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

16.05.2018 Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187

17.05.2018 Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

Szanowni Państwo!

Zaproszenie na niniejszą konferencję kierujemy do osób, które już wiedzą czym jest ADHD i inne zaburzenia neurorozwojowe oraz mają świadomość, że trudności w zachowaniu dzieci w szkole mogą wynikać z konfliktów pomiędzy członkami ich rodzin, a chciałyby dowiedzieć się jakie są sposoby neutralizowania tych problemów, począwszy od rozpoznania predyktorów rozpadu związków między rodzicami, poprzez oddziaływania terapeutyczne i mediacje, wygaszanie i modelowanie. System szkolny ma duży wpływ na wychowanie dzieci, ale aby był skuteczny, musi być kompatybilny z systemem rodzinnym. Zmiana samego dziecka nie tylko nie wystarczy, ale może zrobić mu krzywdę.

Podczas konferencji będzie okazja przećwiczyć omawiane kwestie podczas warsztatów oraz zakupić nasze autorskie programy terapeutyczne Zaradnego kota w akcji w postaci książek (Złość oraz Nieśmiałość) oraz gry terapeutycznej.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Przeczytaj opinie uczestników konferencji we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie na forum NODN Centrum Rozwoju (kliknij tutaj)

Materiały z konferencji są udostępnione do pobrania (po zalogowaniu się)

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 8.50

Rejestracja uczestników

8.50 - 9.00

Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

9.00 - 10.00

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT

Co NIE jest ADHD, autyzmem ani depresją – jak odróżnić, jak pomóc?

10.00 - 11.00

Olga Markowska psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy

Niedostosowanie społeczne – problem medyczny czy systemowy?

11.00 - 11.30

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Panel dyskusyjny Olga Markowska i Magdalena Śledź

11.30 - 12.15

Magdalena Śledź, psycholog kliniczny, psychoterapeuta CBT

Mediacje rówieśnicze i wygaszanie behawioralne jako metody rozwiązywania problemów społecznych dzieci

12.15 - 13.00

Magdalena Pryczkowska, pedagog terapeuta behawioralny, logopeda

System rodzinny w kryzysie, co robić by pomóc dzieciom w szkole?

13.00 - 13.30

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

Interwencje policji w konfliktach rodzinnych

13.30 - 14.00

Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, superwizor spraw rodzinnych

Relacje i konflikty między rodzicami a dziećmi w świetle prawa (wykład satelitarny)

14.00 - 14.30

Lunch
Panel dyskusyjny Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska

14.30- 15.15

Warsztaty (jeden do wyboru)

 • Mediacje rówieśnicze
  Magdalena Śledź
 • Kiedy wzywać policję a kiedy nie,
  Sławomir Lisiecki
 • Zaradny kot w akcji - gra terapeutyczna pomaga rozwiązy

  Czytaj więcej .....

  Patronat merytoryczny:
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Konferencja

  Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
  Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

  04.12.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

  29.03.2017, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

  04.04.2017, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

  05.04.2017, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

  10.04.2017, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

  11.04.2017, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

  12.04.2017, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

  Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, algorytmów postępowania, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców, kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi oraz autorski program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji.

  Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 5 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

  Zapraszam serdecznie,
  Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
  Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin  Partnerzy:

  Ważne łącza:

  Czytaj więcej .....

  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju
  Centrum Diagnozy i Terapii ADHD
  Polskie Towarzystwo Terapii poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Kurs socjoterapii CBT

  luty/marzec 2018, Lublin

  Socjoterapia CBT jest taką formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest kierowana do dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Nawiązuje ona do stylu myślenia charakterystycznego dla nurtu psychoterapii CBT oraz grup treningów społecznych ukierunkowanych na rozwój osobisty i interpersonalny jej uczestników. Jest formą pośrednią pomiędzy psychoterapią grupową, psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

  Psychoedukacja CBT ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji, poprawy relacji z otoczeniem, poprawy poczucia własnej wartości. Ma za zadanie wspierać rozwój osobowości młodego człowieka. Na zajęciach psychoedukacyjnych zmiany dokonują się na poziome poznawczym, natomiast elementy treningu interpersonalnego ułatwiają generalizację tych umiejętności w życiu codziennym dziecka. Dźwignia efektów oparta jest na relacji z socjoterapeutą, kolegami w grupie, dużą dawką afirmacji, ciekawych zadaniach, wykorzystaniu naturalnych ról jakie dzieci przyjmują w grupie i behawioralnym wspieraniu pożądanych zachowań. Nie należy utożsamiać pracy socjoterapeutycznej z resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie, z pracą wychowawczą świetlic środowiskowych.

  W pracy socjoterapeutycznej wykorzystuje się "leczący" wpływ uczestników na siebie, oparty na relacji, modelowaniu, odgrywanie scenek, asertywnego zachowania, współpracy. Szczególne znaczenie ma tu znajomość ról, jakie uczestnicy w grupie przyjmują i dynamiki życia grupy.

  Podstawą pracy socjoterapeutycznej jest diagnoza problemów, z jakimi dziecko się boryka. Na tym etapie istotne jest uwzględnienie jego deficytów rozwojowych, umiejętności werbalnych, zniekształceń poznawczych, ocena funkcji wykonawczych i poziomu inteligencji.

  Następny etap to rozpoznanie mechanizmu przebiegu zaburzonego zachowania i ustalenie celu pracy korygującej. Program korygujący zaburzone zachowania u dziecka powinien dać mu jak najwięcej okazji do radosnej zabawy – dzieci chętnie chodzą na zajęcia, które lubią – oraz rozwijania jego mocnych stron, tak aby nabrał siły do korekty tych słabych. Wykorzystuje się techniki arteterapii, bajki i filmy, muzykę, rytm i ruch, elementy dramy, relaksacji, burzy mózgów oraz integracji i współpracy.

  Kurs socjoterapii CBT składa się z 30 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin superwizji.

  W kursie socjoterapii CBT mogą wziąć udział zarówno uczestnicy naszych konferencji Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym, Niebezpieczne zachowania dzieci lub Jeśli nie agresja, to co?, jak i osoby które nie uczestniczyły w żadnej z tych konferencji.
  Udział w każdej z wymienionych konferencji zalicza na poczet kursu 5 godzin dydaktycznych (łącznie można mieć zaliczonych maksymalnie 10 godzin). Pozostałe zajęcia są typowo warsztatowe i muszą być zrealizowane podczas kursu.

  Harmonogram kursu

  Uczestnicy konferencji Liczba godzin
  Plan. + Zal.
  Terminarz Cena kursu
  Uczestnicy dwóch konferencji spośród:
  - Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
  - Niebezpieczne zachowania dzieci
  -Jeśli nie agresja, to co?
  20 + 10 Piątek 12.00-20.00
  Sobota 8.00-17.15
  700 zł
  Uczestnicy jednej konferencji spośród:
  - Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
  - Niebezpieczne zachowania dzieci
  -Jeśli nie agresja, to co?
  25 + 5 Piątek 8.00-20.00
  Sobota 8.00-17.15
  850 zł
  Osoby, które nie uczestniczyły

  Czytaj więcej .....

  Patronat merytoryczny:
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Konferencja

  Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?
  Różne strategie postępowania w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i w zgodzie z przepisami.

  27.10.2016, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

  28.10.2016, Warszawa, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Aula N310

  04.11.2016, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

  07.11.2016, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

  08.11.2016, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

  09.11.2016, Kraków, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, al. Kijowska 14

  27.03.2017, Białystok, Budynek NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

  28.03.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

  03.04.2017, Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

  Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców oraz kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi.

  Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 5 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

  Zapraszam serdecznie,
  Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
  Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin  Partnerzy:

  Ważne łącza:

  Czytaj więcej .....

  Patronat merytoryczny:
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Konferencja

  Jeśli nie agresja, to co?

  14.03.2016 r., Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

  15.03.2016 r., Poznań, Collegium Da Vinci, ul. Gen. Kutrzeby 10

  11.04.2016 r., Łódź, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18

  12.04.2016 r., Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

  13.04.2016 r., Opole, Urząd Marszałkowski, ul. Piastowska 14

  25.04.2016 r., Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

  26.04.2016 r., Kraków, Kolejowe Towarzystwo Kultury, ul. Św. Filipa 6

  27.04.2016 r., Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

  30.05.2016 r., Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C

  Szanowni Państwo!

  Powszechnie kojarzymy agresywne zachowania dzieci i młodzieży z brakiem znajomości zasad zachowania, kultury czy impulsywnością. W mojej codziennej praktyce lekarskiej spotykam często dzieci, które są chore i złość jest objawem ich cierpienia.

  Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na konferencję, na której powiemy nie tylko o przyczynach, ale także o metodach radzenia sobie z tymi objawami u dzieci. Wskażemy wiele praktycznych rozwiązań, które sprawdzają się także w szkole. Treść konferencji koresponduje ze współczesnym stanem wiedzy medycznej i praktyką CBT.

  Zapraszam serdecznie,
  Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
  Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Ważne łącza:

  Formularz zgłoszenia w formie elektronicznej

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony różnych środowisk

  Gdańsk, 1 grudnia 2015, Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

  Konferencja odbyła się 1 grudnia 2015 w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Do południa odbyły się sesje adresowane do środowiska szkolnego, a po południu sesja skierowana do lekarzy różnych specjalności.

  Otwarcia konferencji dokonali wiceprezydent Gdańska, pan Piotr Kowalczuk, oraz prezes Sądu Okręgowego, pan Przemysław Banasik. Konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że aby pomieścić wszystkich chętnych wykłady odbywały się na dwu salach wykładowych, w dwu równoległych sesjach. Konferencja cieszyła się również ogromnym zainteresowaniem mediów, dziennikarze w czasie przerwy przeprowadzali wywiady z gośćmi i prelegentami. Po po konferencji ukazały się liczne relacje telewizyjne i prasowe (relacje można obejrzeć i przeczytać m.in. tutaj: Pomorska.tv, Dziennik Bałtycki )

  Gościem specjalnym konferencji była Jessica Minehan z Newton w Messachusestts w USA, której wykład tłumaczony był symultanicznie przez pana Andrzeja Chojnackiego. Dr Artur Kołakowski przedstawił wykład o systemie behawioralnym w klasie, natomiast o dialogu motywacyjnym jako technice służącej wzbudzeniu u młodzieży refleksji i dystansu do proponowanych przez świat przestępczy środków mówiła prezes Towarzystwa, dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek. Ponadto prelekcje wygłosili: sędzia Sądu Okręgowego, pani Ewa Ważny, dr Livia Nowak-Banasik, dr Eliza Wasilewska, dr Iwona Trzebiatowska oraz nadkom. Bogdan Guziński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po południu odbyła się sesja dla lekarzy zorganizowana z grantu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

  Za perfekcyjną organizację całości odpowiadała Joanna Piotrowska oraz Karolina Pelowska, a także na Magdalena Śledź, Bogusław Owsiany, Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski oraz młodzi wolontariusze.

  Mecenat:

  Patronat honorowy:

  Patronat medialny:

  Partner merytoryczny:

  Czytaj więcej .....

  Patronat merytoryczny:
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Konferencja

  Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co?

  Jak zorganizować kształcenie specjalne dla dzieci z autyzmem i niedostosowaniem społecznym w przedszkolu oraz szkole w myśl rozporządzenia MEN?

  Październik/listopad 2015. r. - Łódź, Opole, Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz

  Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nakazuje pracownikom oświaty wprowadzić do społeczności szkolnej dzieci z orzeczonym kształceniem specjalnym. Wymaga to ogromnej wiedzy – z jednej strony rozumienia problemów tych dzieci, z drugiej znajomości sprawdzonych metod pracy, a dodatkowo umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia, zwłaszcza na agresję osób będących pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub środków odurzających.

  Tym właśnie zagadnieniom był poświęcony cykl konferencji Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co?, które odbyły się w 8 miastach Polski.

  Program konferencji

  Małgorzata Dąbrowska, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

  Zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zaburzenia komunikacji społecznej oraz ADHD - diagnoza różnicowa wg DSM V i przegląd programów terapeutycznych o potwierdzonej skuteczności

  Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
  Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

  Autyzm i zaburzenia komunikacji społecznej w przedszkolu i szkole – analiza przypadków oraz przegląd metod pracy

  Przemysław Gorzelak, psycholog penitencjarny, psychoterapeuta CBT
  PZP Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy

  Uczniowie z niedostosowaniem społecznym w przedszkolu i szkole – konstruowanie skutecznych programów terapeutyczno-edukacyjnych

  Sławomir Lisiecki, detektyw Wydziału Kryminalnego ze specjalizacją zwalczania przestępczości narkotykowej

  Jak środki odurzające i dopalacze wpływają na zachowania patologiczne dzieci i młodzieży w szkole? Zasady postępowania przy czynnym zagrożeniu.

  Iwona Trzebiatowska, dr n. med., lekarz psychiatra
  konsultant Oddziału Toksykologii w Gdańsku

  Jak rozpoznać, że dziecko zażyło dopalacze, co dzieje się z jego świadomością i zdrowiem psychicznym?


  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Jeśli nie zespół Aspergera, to co?
  Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu wg DSM V a programy terapeutyczne

  Konferencje z cyklu Jeśli nie Zespół Aspergera, to co? odbyły się w 12 miastach Polski i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

  zdjęcie

  Po konferencji w Gdyni została również wydana książka pod tytułem Jeśli nie Zespół Aspergera, to co?

  Czytaj więcej .....

  Mity i stereotypy cyfrowego pokolenia
  kontra medycyna oparta na faktach

  14 lutego 2014, Uniwersytet Gdański

  PTTPiBDMR zorganizowało konferencję, podczas której forum ekspertów dostarczyło faktów na temat powszechnie spotykanych przekonań, lansowanych przez prasę kolorową, reklamy telewizyjne i Internet

  Powołując się na swój dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe obalili wiele mitów na temat zdrowia psychicznego, odżywiania i otyłości oraz skuteczności leczenia psychoterapeutycznego. W przystępny, a chwilami dowcipny sposób przedstawili słuchaczom trudne, medyczne zagadnienia. Na konferencję zgłosiło się około 200 uczestników, a co ważniejsze dotrwali do końca konferencji niemal w komplecie. W kuluarach podczas przerwy kawowej toczyły się ożywione dyskusje co świadczy o dużym zainteresowaniu wybranymi tematami i zachęca organizatorów do kontynuowania działalności szkoleniowo-naukowej.

  Wykazano, że terapia poznawcza użyta wobec ludzkich problemów powstałych na kanwie przeciwności losu ma swoją udowodnioną, wysoką skuteczność, to czasami zmuszona jest ulec wobec praw biologii naszego organizmu, który ewolucyjnie nie nadąża za szybkością zmian technologicznych zachodzących w otaczającym nas środowisku.

  Patronat honorowy:

  Rzecznik Praw Dziecka
  Pomorski Kurator Oświaty
  Prezydent Miasta Gdańska
  Prezydent Miasta Gdyni
  Prezydent Miasta Sopotu

  Patronat medialny:

  Radio Gdańsk
  naszacukrzyca.pl

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Powikłania zaburzeń koncentracji i impulsywności w szkole i życiu dorosłym
  Europejskie standardy leczenia

  12.11.2010 r., Gdańsk, Hotel Scandic, (ul. Podwale Grodzkie 9)

  W piątek 12 listopada 2010 odbyła się w Gdańsku konferencja szkoleniowa Powikłania zaburzeń koncentracji i impulsywności w szkole i życiu dorosłym.

  Patronat naukowy nad konferencją objęli:
  Praxisgemeinschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Monachium, Niemcy,
  SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

  28.10.2010 r., Katowice, Qubus Hotel Prestige (ul. Uniwersytecka 13)

  W czwartek 28.10.2010 odbyła się w Katowicach kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych.

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

  24.09.2010 r., Lublin, Hotels Lublin, (ul. Podzamcze 7)

  W piątek 24.09.2010 odbyła się w Lublinie kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych.

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

  14.06.2010 r., Poznań, Hotel TOPAZ, ul. Przemysłowa 34A

  W poniedziełek 14.06.2010 odbyła się w Poznaniu kolejna, już piąta konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych.

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

  16.04.2010 r., Warszawa, ALMAMER (ul. Wolska 43)

  W piątek 16.04.2010 odbyła się, tym razem w Warszawie, kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych. Mimo iż towarzyszyła nam atmosfera Żałoby Narodowej, zainteresowani uczestnicy licznie przybyli i bardzo aktywnie uczestniczyli w wykładach i warsztatach.

  Żywe dyskusje w czasie warsztatów i liczne pytania do prelegentów są dla nas cenną informacją zwrotną. Przekonujemy się z Państwa pomocą o ogromnej skali narastającego problemu wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w następnych spotkaniach.

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

  24.02.2010 r., Kraków, Hotel Swing (ul. Dobrego Pasterza 124)

  W środę 24.02.2010 odbyła się, tym razem w Krakowie, kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych. Zaangażowanie licznie przybyłych psychologów i pedagogów daje nam energię do organizowania kolejnych spotkań.

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Problemy w funkcjonowaniu młodzieży nadużywającej Internetu i gier komputerowych

  04.12.2009 r., Toruń, Hotel FILMAR (ul. Grudziądzka 45)

  W piątek, 4 grudnia 2009 r. odbyła się kolejna z cyklu konferencji na temat problemów młodzieży związanych z nadużywaniem z Internetu i gier komputerowych, tym razem w Toruniu w Hotelu FILMAR. Zaangażowanie uczestników świadczy o aktualności problemu. Wymiana doświadczeń oraz przedstawienie standardów postępowania z uzależnionymi były najważniejszymi celami spotkania.

  Czytaj więcej .....

  Konferencja

  Problemy w funkcjonowaniu młodzieży nadużywającej Internetu i gier komputerowych

  09.10.2009 r., Gdańsk, Sala NOT (ul. Rajska 6)

  W piątek, 9 października 2009 r. w Gdańsku odbyła się interdyscyplinarna konferencja "Problemy w funkcjonowaniu młodzieży nadużywającej Internetu i gier komputerowych" zorganizowanej w Gdańsku przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD. Udział w niej wzięło ponad 120 osób na co dzień stykających się z omawianym problemem.

  Istotą konferencji było wskazanie sposobów pomocy w problemach psychicznych i emocjonalnych u osób, dla których pozornym wybawieniem zdaje się być Internet i płynące z jego używania przyjemności.

  Czytaj więcej .....