Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Konferencje

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Konferencja
Uczniowie neuroróżnorodni w szkole
– funkcjonowanie, różnicowanie, postępowanie

17.11.2023, Gdańsk, Aula I LO w Gdańsku, ul Wały Piastowskie 6

Partner merytoryczny:

Program konferencji

9.15 - 9.45

Rejestracja uczestników

9.45 - 10.00

Otwarcie konferencji

Dyr. PPP 3 Lucyna Maculewicz

10.00 - 10.30

Jakie objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko ma nieprawidłowości neurorozwojowe? Czy medycyna ma na to sposoby?

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta, Gdańsk

10.30 - 11.00

Jak pokonywać trudności w pracy z uczniem z autyzmem? Rady i wskazówki dla nauczycieli

Anita Wieloch, pedagog specjalny, Katowice

11.00 - 11.30

Jak zintegrować ucznia z ADHD z klasą? Metody pracy

Natalia Iwatowicz, psycholog, Gdańsk

11.30 - 12.00

Przerwa – kawa, herbata

12.00 - 12.30

Dyskalkulia jako zaburzenie neurorozwojowe – wskazówki dla praktyków

dr. n. społecznych Anna Walerzak, pedagog, Gdańsk

12.30 - 13.00

Funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole

dr n. med. Seweryna Konieczna, neurolog Gdańsk

13.00 - 13.30

Powikłania i konsekwencje zaburzeń neurorozwojowych

dr . n. med. Małgorzata Dąbkowska, psychiatra dzieci i młodzieży, Bydgoszcz

13.30 - 13.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Dziecko z autyzmem w integracji w przedszkolu w kontekście gotowości szkolnej

07.06.2023, Gdańsk, ul. Piecewska 33/U5, godz. 12.30 - 14.30

Dziecko z autyzmem w integracji w przedszkolu
w kontekście gotowości szkolnej

Małgorzata Hebel, psycholog, terapeuta CBT


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Zachowania agresywne uczniów i skuteczne interwencje

01.06.2023, Gdańsk, ul. Piecewska 33/U5, godz. 13.00 - 15.00

Zachowania agresywne uczniów i skuteczne interwencje

Sławomir Lisiecki, absolwent WSP w Szczytnie, doswiadczony w pracy w policji i dydaktyce


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Praca z dzieckiem przejawiającym mutyzm wybiorczy

19.04.2023, Gdańsk, ul. Piecewska 33/U5, godz. 12.30 - 14.30

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem przejawiającym mutyzm wybiorczy
- przegląd metod terapeutycznych i analiza skuteczności

Małgorzata Hebel, psycholog, terapeuta CBT


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Nieoczywiste objawy lęku u osób z ADHD

Narzędzia diagnostyczne i techniki interwencyjne

29.03.2023, Gdańsk, godz. 11.30 - 13.30


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z ADHD, część 3

7.12.2022, Gdańsk, godz. 10.30 - 12.00


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Konferencja
Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Co trzeba wiedzieć, żeby pomóc dziecku?

02.12.2022, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, budynek B, sala 002

Partner merytoryczny:

Program konferencji

9.45-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10

Otwarcie konferencji

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

10.10-10.40

Na jaką pomoc może liczyć uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym - regulacje prawne

Katarzyna Kurkiewicz, prawnik, Gdańsk

10.40-11.10

Czy mamy wpływ na własną podatność na stres

lek. med. Agata Misera, specjalista psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, psychoterapeutka z zakresu terapii behawioralnej, Berlin

11.10-12.00

Jak wiek rozpoczęcia terapii ADHD przekłada się na jej skuteczność - perspektywa lekarza, psychoterapeuty i pacjenta

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta, Gdańsk

12.00-12.20

Przerwa - kawa i poczęstunek

12.20-12.50

Nastolatek z nieleczonym ADHD a uzależnienia - perspektywa psychiatry dziecięcego i psychologa

dr n. med. Lech Popiołek, psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, Kraków

12.50-13.30

Zaburzenia hiperkinetyczne, a świadome łamanie zasad - różne zadania nauczyciela

Aleksandra Kerlin, nauczyciel, pedagog socjoterapeuta

13.30-13.40

Zakończenie konferencji

W trakcie konferencji odbędą się warsztaty, mające na celu przekazać praktyczne umiejętności w pracy z osobami z niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami hiperkinetycznymi

Warsztaty poprowadzą:

 • Aleksandra Kerlin nauczyciel, pedagog socjoterapeuta,
 • Paulina Janiszewska nauczyciel, pedagog resocjalizacji,
 • Lucyna Maculewicz pedagog, socjoterapeuta,
 • Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek lekarz, psychoterapeuta

Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Spotkanie będzie poświęcone uwarunkowaniom prawnym oraz różnicowaniu diagnozy ADHD. Spotkania będą prowadzić praktycy i entuzjaści swoich zawodów, chętni podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z ADHD, część 2

19.10.2022, Gdańsk, godz. 13.00 - 15.30

Program spotkania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z Adhd w świetle uwarunkowań prawnych
Katarzyna Kurkiewicz, prawnik

Różnicowanie diagnostyczne: ADHD, niepełnosprawność intelektualna i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta CBT


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na drugie spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na drugie spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Spotkanie będzie poświęcone uwarunkowaniom prawnym oraz różnicowaniu diagnozy ADHD. Spotkania będą prowadzić praktycy i entuzjaści swoich zawodów, chętni podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z ADHD

14.09.2022, Gdańsk, godz. 13.00 - 15.30

Program spotkania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z Adhd w świetle uwarunkowań prawnych
Katarzyna Kurkiewicz, prawnik

Różnicowanie diagnostyczne: ADHD, niepełnosprawność intelektualna i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta CBT


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.


Brak miejsc na obecne spotkanie sieci specjalistów. Zainteresowane osoby prosimy o e-mail na adres md@centrumadhd.gda.pl - osoby te poinformujemy o kolejnym terminie spotkania.

Czytaj więcej .....

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na pierwsze spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza cykl spotkań Sieć Specjalistów, kierowanych do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Pierwsze spotkanie będzie poświęcone behawioralnym aspektom zachwania dzieci w szkołach, kolejne - m.in. aspektów prawnych czy problemów neurologicznych. Spotkania będą prowadzić praktycy i entuzjaści swoich zawodów, chętni podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Analiza behawioralna funkcjonowania dziecka w szkole, przedszkolu

jak odróżnić zachowania dzieci wynikające z ich zaburzeń od celowego łamania zasad i przygotować opinię do diagnozy medycznej ucznia

15.06.2022, Gdańsk, ul. Piecewska 33/U5, godz. 13.00 - 15.00

Prowadzący spotkanie

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta CBT


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin ma w swoich zadaniach statutowych doskonalenie zawodowe nauczycieli, więc zgodnie z art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela koszty szkolenia mogą być pokryte z budżetu placówek oświatowych.


Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin zaprasza na konferencję

Jeśli nie ADHD, to co?
Czy można oszukać mózg - skuteczne metody terapii

02.06.2022, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, budynek C, sala FGH

Program szkolenia

8.30 – 9.00

 • Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

 • Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

9.15 – 9.45

 • Maski ADHD – jak nie wpaść w pułapki diagnostyczne

  dr. n. med. Marta Herstowska, lekarz psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta CBT Gdańsk

9.45 – 10.15

 • Od ADHD do OCD- kompleksowe postępowanie terapeutyczne

  Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta CBT, Gdańsk

10.15 – 10.45

 • ADHD a zaburzenia nastroju- podobieństwa i różnice

  dr n. med. Lech Popiołek, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, Kraków

10.45 – 11.15

 • Przerwa – kawa, herbata i ciastko

11.15 – 11.45

 • Terapia osób z zachowaniami autodestrukcyjnymi i nieprawidłową regulacją emocji- analiza przypadku

  Magdalena Śledź, psycholog, psychoterapeuta CBT, Gdańsk

11.45 – 12.15

 • Funkcjonowanie dziecka z Fas w szkole - diagnoza i rokowanie

  dr n. med. Seweryna Konieczna, neurolog Gdańsk

12.15 – 12.30

 • Podsumowanie i zakończenie konferencji, dyskusja

12.30 – 13.00

 • Poczęstunek – lunch

Partner wydarzenia:


Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www PTTPiBDMR: www.TerapiaPoznawcza.org, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Rejestracja na konferencję Jeśli nie uzależnienie, to co? jest na stronie organizatora - Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej, Behawioralnej, Dzieci, Młodzieży i Rodzin terapiapoznawcza.org, który ma w swoich zadaniach statutowych doskonalenie zawodowe nauczycieli, więc zgodnie z art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela koszty szkolenia mogą być pokryte z budżetu placówek oświatowych.


Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin zaprasza na konferencję

Jeśli nie uzależnienie, to co?
Czy można oszukać mózg - skuteczne metody terapii

Szanowni Państwo,

W świetle aktualnej sytuacji epidemiologicznej, termin konferencji w Katowicach i Krakowie został przełożony na 2-3 czerwca 2020, a konferencja odbędzie się online. Zdrowie i bezpieczeństwo osób biorących udział w naszych konferencjach jest sprawą najważniejszą. Przygotowaliśmy niespodzianki promocyjne dla osób, które zdecydują się wziąć udział w konferencji.

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes PTTPiBDMiR


31.03.2020 02.06.2020, Katowice, online
31.03.2020 03.06.2020, Kraków, online

Szanowni Państwo!

Zaproszenie na konferencję kierujemy do osób na co dzień pracujących z młodzieżą, która ma swoje problemy, ale pozornie nie wyróżnia się spośród swoich rówieśników. Zazwyczaj boryka się z problemami, które w obiegowej opinii zaczęto nazywać „normalnymi”. Powszechność używek, niezdrowego jedzenia, szkodliwego grania w gry komputerowe czy ogólna dostępność substancji stymulujących może urosnąć do rangi uzależnienia. Mózg młodego człowieka szybko się uczy jak podążać za przyjemnością i unikać cierpienia. Pogoń za wymarzonym dobrostanem usypia czujność ich wychowawców i rodziców i szybko może przyjąć rangę uzależnienia. Przymusowa izolacja pogarsza samopoczucie młodzieży i ich rodziców oraz utrudnia dostęp do diagnozy i leczenia.

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej, Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin ma w swoim statucie m.in. szkolenie psychologów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli w zakresie metod terapeutycznych o udokumentowanej skuteczności, które można wprowadzić do środowiska oświatowego.

Konferencja będzie bardzo pomocna dla osób szukających rozwiązań na poziomie diagnozy, motywu, objawu aż po działanie w środowisku szkolnym, które jest kompatybilne ze środowiskiem rodzinnym uczniów i wymaga holistycznej współpracy. Zmiana samego dziecka nie tylko nie wystarczy, ale może zrobić mu krzywdę. Podczas konferencji pracujący na co dzień z młodzieżą praktycy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz przekażą Państwu przydatne wskazówki.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Partnerzy:

Czytaj więcej .....

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

II Konferencja
Psychodietetyka w praktyce
Od relacji z pacjentem do sukcesu

29.02.2020, Gdańsk, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3 (bud. C, sala DEF)

Partner organizacyjny:

Program konferencji

10.30-10.50

Rejestracja uczestników

10.50-11.00

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz,
lekarz psychoterapeuta cbt Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

11.00-11.15

Rola dietetyka w zespole - czy jest potrzebny psychodietetyk?

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

11.15-11.35

Pacjent z otyłością olbrzymią – problemy terapeutyczne

mgr dietetyki Katarzyna Gładyś

11.35-12.05

Skuteczne socjotechniki poprawiające współpracę z pacjentem chorym na otyłość

lekarz, psychoterapeuta CBT Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

12.05-12.25

Zaburzenia odżywiania- punkt widzenia dietetyka

dr. n. med. Paulina Borek-Trybała

12.25-12.55

Zaburzenia odżywiania- punkt widzenia psychiatry i psychoterapeuty systemowego

psychiatra, psychoterapeuta systemowy Olga Markowska

12.55-13.15

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

13.15-14.00

Odżywianie w stanie obniżonego nastroju -Jak nakarmić melancholijne mikroby

prof. dr hab. Ewa Stachowska

14.00-14.20

Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny

prof. dr hab. Ewa Stachowska

14.20-15.40

Warsztaty równoległe (jeden do wyboru)

 • Jak budować relacje z rodziną pacjenta

  psychiatra, psychoterapeuta systemowy Olga Markowska

 • Jak nauczyć pacjenta odróżniać głód od apetytu, wybrane metody kontroli apetytu (fragment programu Asertywne odchudzanie)

  terapeuta bt Aleksandra Kerlin,
  dietetyk Katarzyna Gładyś

 • Jak pomóc pacjentowi ustanowić cele w terapii otyłości i motywować go dialogiem sokratejskim (fragment programu Asertywne odchudzanie)

  terapeuta bt Magdalena Pryczkowska,
  fizjoterapeuta Sabina Stawarz,
  dietetyk Ewa Korecka-Choińska


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia można składać korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin: www.TerapiaPoznawcza.org, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Katedra Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencja

Psychodietetyka w praktyce
Przez mózg do żołądka

15.11.2019, Gdańsk, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3

Partner organizacyjny:

Program konferencji

 • Pojęcie psychodietetyki

  prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Kiedy powiedziałeś już "wszystko", a pacjent dalej robi swoje – najczęstsze problemy w pracy dietetyka

  mgr dietetyki Katarzyna Gładyś

 • Dlaczego pacjenci nie powiedzą Ci, ile jedzą fast-foodów – jak pracować z uzależnieniem od wysokokalorycznyego jedzenia?

  lekarz, psychoterapeuta CBT Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
  dr n. hum., neurolog Seweryna Konieczna

 • Kontrola efektów i rozwijanie autoświadomości – motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna?

  mgr pedagog, terapeuta BT Magdalena Pryczkowska

 • Kiedy system rodzinny jest silniejszy niż rady dietetyka – jak pozyskać najbliższych do współpracy

  psychiatra, terapeuta systemowy Olga Markowska

 • Trening uważności (mindfulness) – nauka delektowania się niewielkim kęsem

  mgr psycholog Agata Duda

 • Kiedy pacjent złości się i obraża – postępowanie krok po kroku

  mgr psycholog, terapeuta CBT Anna Meslin-Kuzniak

 • Specyfika pracy z pacjentem onkologicznym

  mgr psycholog, dietetyk Magdalena Maciejewska-Cebulak


Zgłoszenia można składać korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin: www.TerapiaPoznawcza.org, gorąco zachęcamy.

Czytaj więcej .....

NODN Centrum Rozwoju, który ma wpisane w statucie szkolenie nauczycieli, jako współorganizator zaprasza na szkolenie doskonalące w formie konferencji:

Jeśli nie dojrzewanie to co?
Jak zmieniają się trudne zachowania dzieci wraz z wiekiem

31.05.2019, GdańskPolitechnika Gdańska, Budynek B Wydziału ETI, przy ul. Do Studienki

Szanowni Państwo!

W imieniu NODN Centrum Rozwoju, który ma w statucie wpisane doskonalenie nauczycieli oraz Centrum Diagnozy i Terapii ADHD pragnę zaprosić na wyjątkowe szkolenie doskonalące – konferencję, podczas której praktycy i entuzjaści swojego zawodu skupią się na dynamice zmian zachodzących w zachowaniu, odczuwaniu i myśleniu dzieci wchodzących w okres dorastania.

Dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami, w miarę upływu lat edukacji szkolnej z niektórych problemów wyrastają, a z innymi radzą sobie dzięki metodom, które zostały przez Państwa wypracowane. Jednak nieuchronnie dotykają je nowe problemy. Wydłużenie czasu nauki w szkołach podstawowych oraz obecność w nich zbuntowanych nastolatków wymaga od nauczycieli rozszerzenia narzędzi pracy i metod postępowania.

Chcemy się nimi z Państwem podzielić, analizując równocześnie ich skuteczność w zależności od wieku dziecka.

Gorąco zapraszam,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
z zespołem prelegentów

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.40

Jak zmieniają się objawy ADHD i zachowań opozycyjno-buntowniczych w zależności od wieku dziecka?

prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, psychiatra dzieci i młodzieży, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.40 – 12.20

Złość i strach nastolatków, interwencje poznawczo-behawioralne krótko- i długoterminowe

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczy-behawioralny, NODN Centrum Rozwoju, Gdańsk

12.20 – 12.40

Przerwa kawowa oraz panel dyskusyjny z prelegentami sesji 1

12.40 – 13.25

Talenty managerskie osób z ADHD- wskazówki przy wyborze zawodu

dr Beata Krawczyk-Bryłka, Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej

13.25 – 14.10

Aplikacje mobilne w treningu umiejętności organizacji i planowania obowiązków

dr inż. Agnieszka Landowska, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej

14.10 – 14.40

Jak można wykorzystać program Focus Up do oceny koncentracji uwagi – studium przypadku

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny, NODN Centrum Rozwoju, Gdańsk

14.40 – 15.00

Lunch oraz panel dyskusyjny z prelegentami sesji 2

Czytaj więcej .....

Konferencja

Jeśli nie dojrzewanie to co?
Jak zmieniają się trudne zachowania dzieci wraz z wiekiem

19.03.2019, Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187
20.03.2019, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

27.03.2019, Wrocław, Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10
28.03.2019, Warszawa, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31
29.03.2019, Kraków, Domus Mater, ul. Saska 2C

Szanowni Państwo!

W imieniu NODN Centrum Rozwoju oraz Centrum Diagnozy i Terapii ADHD pragnę zaprosić na wyjątkowe wydarzenie – konferencję, podczas której praktycy i entuzjaści swojego zawodu skupią się na dynamice zmian zachodzących w zachowaniu, odczuwaniu i myśleniu dzieci wchodzących w okres dorastania.

Dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami, w miarę upływu lat edukacji szkolnej z niektórych problemów wyrastają, a z innymi radzą sobie dzięki metodom, które zostały przez Państwa wypracowane. Jednak nieuchronnie dotykają je nowe problemy. Wydłużenie czasu nauki w szkołach podstawowych oraz obecność w nich zbuntowanych nastolatków wymaga od nauczycieli rozszerzenia narzędzi pracy i metod postępowania.

Chcemy się nimi z Państwem podzielić, analizując równocześnie ich skuteczność w zależności od wieku dziecka.

Gorąco zapraszam,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
z zespołem prelegentów

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 10.00

Jak zmieniają się objawy ADHD i zachowań opozycyjno-buntowniczych w zależności od wieku dziecka?

Lech Popiołek, psycholog, lekarz specjalizujący się w psychiatrii dzieci i młodzieży, Kraków

10.00 - 11.00

Zachowania seksualizujące dzieci – znak czasu czy dojrzewanie płciowe, metody postępowania w szkole

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczy-behawioralny, Gdańsk

11.00 - 11.30

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Dyskusja z prelegentami

11.30 - 12.15

Jak zmieniają się metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera w miarę dorastania?

Anita Wieloch, oligofrenopedagog, Katowice

12.15 - 13.00

Ratunek na złość impulsywną i bierną u nastolatka – behawioryzm czy dialog motywacyjny?

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny, Gdańsk

13.00 - 13.40

Dzieci z ADHD w procesie doradztwa zawodowego, szanse i zagrożenia

Violetta Lip, doradca zawodowy, pedagog, mediator, Gdynia

13.40 - 14.00

Zaburzenia psychiczne u młodzieży a statystki kryminalne, fakty i mity

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji, Gdańsk

14.00

Lunch


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 255zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 295zł (opłata 6 dni przed konferencją lub później).

Opłata obejmuje: udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), scenariusze terapii pedagogicznej, dostęp do aplikacji Focus up, kwestionariusze diagnostyczne, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzeb

Czytaj więcej .....

Konferencja

Różne oblicza depresji w szkole, uczeń drażliwy, smutny czy leniwy?

13.11.2018 Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

14.11.2018 Warszawa, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31

15.11.2018 Kraków, Domus Mater, ul. Saska 2C

26.11.2018 Wrocław, Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10

27.11.2018 Poznań, Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

28.11.2018 Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61 C

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego praktycy, a zarazem entuzjaści swojej pracy, podzielą się swoimi doświadczeniami na temat częstych problemów spotykanych u dzieci i dorosłych. Obalą mity i przełamią stereotypy na temat depresji, zaburzeń koncentracji, terapii oraz dietetyki.

Prelegenci podzielą się z Państwem narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi. W czasie konferencji uczestnicy zyskają wiedzę opartą na faktach, przydatną w życiu dzieci a także dorosłych, oraz bogaty pakiet gotowych do użycia materiałów

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 8.50

Rejestracja uczestników

8.50 - 9.00

Otwarcie konferencji i ogłoszenie konkursu z nagrodami

9.00 - 10.00

Depresja u dziecka a depresja u dorosłego, złość i drażliwość czy płacz i rezygnacja

dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska, psychiatra
dr n. med. Bogusław Brzuchalski, psychiatra
lek med. Lech Popiołek, psychiatra, psycholog
lek med. Emilia Jędraszek-Leciejewska, psychiatra

10.00 - 11.00

Depresyjne zaburzenia zachowania – postępowanie krok po kroku

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta cbt

11.00 - 11.30

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Dyskusja z prelegentami, pokaz programu Focus up

11.30 - 12.30

Wpływ jedzenia na emocje i koncentrację. Zalecenia żywieniowe

dr n. med. Marta Stankiewicz, Katedra Żywienia Klinicznego GUMED

12.30 - 13.30

Zaburzenia koncentracji i pamięci u osób z problemami emocjonalnymi. Terapia pedagogiczna programem Focus up

Magdalena Pryczkowska, pedagog terapeuta behawioralny, logopeda

13.30 - 14.00

Jak nie poprawiać sobie humoru – przestrogi policjanta kryminalnego

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

14.00

Zakończenie, losowanie nagród i lunch


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 255zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 295zł (opłata 6 dni przed konferencją lub później).

Opłata obejmuje: udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), scenariusze terapii pedagogicznej do ćwiczenia koncentracji, dostęp do aplikacji Focus up, kwestionariusze diagnostyczne, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierowa

Czytaj więcej .....

Kursy doskonalące

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w kursach doskonalących organizowanych przez NODN Centrum Rozwoju. Kursy odbędą się w naszej siedzibie, w Gdańsku przy ul. Piecewskiej 33/U5 , w kameralnych grupach liczących do 20 osób.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w konferencji Uczniowie z problemami emocjonalno-społecznymi, znane problemy - nowe rozwiązania, otrzymają 25 % zniżki na udział w każdym z kursów (cena podstawowa: 200 zł, z rabatem: 150 zł).

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Program kursów

Szczegółowe programy poszczególnych kursów można znaleźć na stronie NODN Centrum Rozwoju: https://nodn-centrumrozwoju.pl/oferta/kursy-doskonalace

19.11.2018, poniedziałek, 15.00-19.00

Strategie radzenia sobie z dzieckiem z ADHD w klasie

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT,
Magdalena Pryczkowska, pedagog, terapeuta behawioralny

03.12.2018, poniedziałek, 15.00-19.00

Trudne emocje u dziecka z Zespołem Aspergera – jak sobie z nimi radzić

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT,
Anita Wieloch, oligofrenopedagog, terapeuta

07.12.2018, piątek, 16.00-20.00

Gdy kara nie działa – systemy motywacyjne w szkole podstawowej

Kamila Józefiak, psycholog dziecięcy, tutor


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 200zł za każdy kurs.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w konferencji Uczniowie z problemami emocjonalno-społecznymi, znane problemy - nowe rozwiązania, otrzymają 25 % zniżki na udział w każdym z kursów (cena z rabatem: 150 zł).

Opłata obejmuje: udział w warsztatach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie warsztatów (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl
lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708

Ważne łącza:

Czytaj więcej .....

Konferencja

Uczniowie z problemami emocjonalno-społecznymi, znane problemy - nowe rozwiązania

24.10.2018, Gdańsk, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Aula

Szanowni Państwo!

Zaproszenie na niniejszą konferencję kierujemy do osób, które już wiedzą czym jest ADHD i inne zaburzenia neurorozwojowe oraz mają świadomość, że trudności w zachowaniu dzieci w szkole mogą wynikać także z konfliktów pomiędzy członkami ich rodzin, a chciałyby dowiedzieć się jakie są sposoby neutralizowania tych problemów, począwszy od rozpoznania predyktorów rozpadu związków między rodzicami, poprzez oddziaływania terapeutyczne, wygaszanie i modelowanie. System szkolny ma duży wpływ na wychowanie dzieci, ale aby był skuteczny, musi być kompatybilny z systemem rodzinnym. Zmiana samego dziecka nie tylko nie wystarczy, ale może zrobić mu krzywdę. Podczas konferencji będzie też okazja przećwiczyć i poznać nowe narzędzia IT do terapii pedagogicznej i psychologicznej oraz terapii biofeedback. Udostępnimy także Państwu program do ćwiczenia koncentracji i uwagi Focus up wraz z gotowymi scenariuszami terapii pedagogicznej oraz kwestionariuszami diagnostycznymi.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Współorganizator:

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

9.30 – 9.50

Rejestracja uczestników

9.50 - 10.00

Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

10.00 – 11.30

Sesja 1. Medyczne uwarunkowania problemów emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży

Praca z objawami i powikłaniami ADHD w szkole

Artur Kołakowski, dr nauk med., specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta CBT, superwizor

Co NIE jest ADHD, autyzmem ani depresją – jak odróżnić, jak pomóc?

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT

11.30 – 11.50

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Panel dyskusyjny Artur Kołakowski, Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

11.50 – 13.20

Sesja 2. Metody i technologie w terapii psychologicznej i pedagogicznej

Nowe rozwiązania technologiczne w edukacji i terapii pedagogicznej

Agnieszka Landowska, dr nauk technicznych, inż. informatyki

Praktyczne zastosowanie narzędzi IT w terapii pedagogicznej zaburzeń koncentracji uwagi i kontroli emocji

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny,
Aleksandra Kerlin, biolog, pedagog
Katarzyna Zdrojewska, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta CBT

13.20 – 13.50

Lunch

13.50 – 14.50

Sesja 3. Problemy systemu rodzinnego a emocje dzieci i młodzieży

Relacje i konflikty między rodzicami a dziećmi w świetle prawa

Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

Interwencja policji w konfliktach rodzinnych

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

14.50

Dyskusja

15.00

Zakończenie konferencji


Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 8.50

Rejestracja uczestników

8.50 - 9.00

Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

9.00 - 10.00

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT

Co NIE jest ADHD, autyzmem ani depresją – jak odróżnić, jak pomóc?

10.00 - 11.00

Lech Popiołek, lekarz psychiatra, psycholog

Niedostosowanie społeczne – problem medyczny czy systemowy?

11.00 - 11.30

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Panel dyskusyjny Olga Markowska i Magdalena Śledź

11.30 - 12.15

Magdalena Śledź, psychoterapeuta CBT, psycholog

Mediacje rówieśnicze i wygaszanie behawioralne jako metody rozwiązywania problemów społecznych dzieci

12.15 - 13.00

Magdalena Pryczkowska, pedagog terapeuta behawioralny, logopeda

System rodzinny w kryzysie, co robić by pomóc dzieciom w szkole?

13.00 - 13.30

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

Interwencje policji w konfliktach rodzinnych

13.30 - 14.00

Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, superwizor spraw rodzinnych

Relacje i konflikty między rodzicami a dziećmi w świetle prawa (wykład satelitarny)

14.00 - 14.30

Lunch
Panel dyskusyjny Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska

14.30- 15.15

Czytaj więcej .....

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Kurs

Terapia deficytów uwagi
i zaburzeń emocjonalnych dzieci z problemami neurorozwojowymi z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi IT

25-29.08.2018, Mikoszewo

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dzieci z deficytami uwagi i zaburzeniami emocjonalnymi z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi IT.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Ważne łącza:

Program kursu

Wprowadzenie do rozpoznania objawów impulsywności, nadruchliwości i zaburzeń uwagi

Problemy emocjonalno-społeczne dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, ADHD, ASD)

Behawioralne metody pracy z problemami emocjonalno-społecznymi dzieci

Obsługa programu Fokus up i wykorzystanie go w terapii zaburzeń koncentracji uwagi

Obsługa aplikacji Zaradny kot w akcji – termometr emocji i jego wykorzystanie go w rozwijaniu kontroli emocji


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 480 zł
Uaga! Specjalna wakacyjna zniżka - tylko w okresie wakacji koszt udziału został obniżony do 100 zł

Opłata obejmuje: udział w wykładach i ćwiczeniach (łącznie 30 godzin zajęć), pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), dostęp do aplikacji Zaradny kot w akcji ® oraz Focus up, certyfikat uczestnictwa.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl
lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708

Ważne łącza:

Czytaj więcej .....

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

04.12.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

29.03.2017, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

04.04.2017, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

05.04.2017, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

10.04.2017, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

11.04.2017, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

12.04.2017, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, algorytmów postępowania, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców, kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi oraz autorski program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji.

Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 5 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i RodzinPartnerzy:

Ważne łącza:

Czytaj więcej .....

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD
Polskie Towarzystwo Terapii poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Kurs socjoterapii CBT

luty/marzec 2018, Lublin

Socjoterapia CBT jest taką formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która jest kierowana do dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Nawiązuje ona do stylu myślenia charakterystycznego dla nurtu psychoterapii CBT oraz grup treningów społecznych ukierunkowanych na rozwój osobisty i interpersonalny jej uczestników. Jest formą pośrednią pomiędzy psychoterapią grupową, psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Psychoedukacja CBT ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania i kontrolowania emocji, poprawy relacji z otoczeniem, poprawy poczucia własnej wartości. Ma za zadanie wspierać rozwój osobowości młodego człowieka. Na zajęciach psychoedukacyjnych zmiany dokonują się na poziome poznawczym, natomiast elementy treningu interpersonalnego ułatwiają generalizację tych umiejętności w życiu codziennym dziecka. Dźwignia efektów oparta jest na relacji z socjoterapeutą, kolegami w grupie, dużą dawką afirmacji, ciekawych zadaniach, wykorzystaniu naturalnych ról jakie dzieci przyjmują w grupie i behawioralnym wspieraniu pożądanych zachowań. Nie należy utożsamiać pracy socjoterapeutycznej z resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie, z pracą wychowawczą świetlic środowiskowych.

W pracy socjoterapeutycznej wykorzystuje się "leczący" wpływ uczestników na siebie, oparty na relacji, modelowaniu, odgrywanie scenek, asertywnego zachowania, współpracy. Szczególne znaczenie ma tu znajomość ról, jakie uczestnicy w grupie przyjmują i dynamiki życia grupy.

Podstawą pracy socjoterapeutycznej jest diagnoza problemów, z jakimi dziecko się boryka. Na tym etapie istotne jest uwzględnienie jego deficytów rozwojowych, umiejętności werbalnych, zniekształceń poznawczych, ocena funkcji wykonawczych i poziomu inteligencji.

Następny etap to rozpoznanie mechanizmu przebiegu zaburzonego zachowania i ustalenie celu pracy korygującej. Program korygujący zaburzone zachowania u dziecka powinien dać mu jak najwięcej okazji do radosnej zabawy – dzieci chętnie chodzą na zajęcia, które lubią – oraz rozwijania jego mocnych stron, tak aby nabrał siły do korekty tych słabych. Wykorzystuje się techniki arteterapii, bajki i filmy, muzykę, rytm i ruch, elementy dramy, relaksacji, burzy mózgów oraz integracji i współpracy.

Kurs socjoterapii CBT składa się z 30 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin superwizji.

W kursie socjoterapii CBT mogą wziąć udział zarówno uczestnicy naszych konferencji Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym, Niebezpieczne zachowania dzieci lub Jeśli nie agresja, to co?, jak i osoby które nie uczestniczyły w żadnej z tych konferencji.
Udział w każdej z wymienionych konferencji zalicza na poczet kursu 5 godzin dydaktycznych (łącznie można mieć zaliczonych maksymalnie 10 godzin). Pozostałe zajęcia są typowo warsztatowe i muszą być zrealizowane podczas kursu.

Czytaj więcej .....

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Niebezpieczne zachowania dzieci: wychowanie czy choroba?
Różne strategie postępowania w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i w zgodzie z przepisami.

27.10.2016, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

28.10.2016, Warszawa, Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Aula N310

04.11.2016, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

07.11.2016, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

08.11.2016, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

09.11.2016, Kraków, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, al. Kijowska 14

27.03.2017, Białystok, Budynek NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2

28.03.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

03.04.2017, Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców oraz kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi.

Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 5 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i RodzinPartnerzy:

Ważne łącza:

Czytaj więcej .....

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Jeśli nie agresja, to co?

14.03.2016 r., Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

15.03.2016 r., Poznań, Collegium Da Vinci, ul. Gen. Kutrzeby 10

11.04.2016 r., Łódź, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18

12.04.2016 r., Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

13.04.2016 r., Opole, Urząd Marszałkowski, ul. Piastowska 14

25.04.2016 r., Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

26.04.2016 r., Kraków, Kolejowe Towarzystwo Kultury, ul. Św. Filipa 6

27.04.2016 r., Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

30.05.2016 r., Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C

Szanowni Państwo!

Powszechnie kojarzymy agresywne zachowania dzieci i młodzieży z brakiem znajomości zasad zachowania, kultury czy impulsywnością. W mojej codziennej praktyce lekarskiej spotykam często dzieci, które są chore i złość jest objawem ich cierpienia.

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na konferencję, na której powiemy nie tylko o przyczynach, ale także o metodach radzenia sobie z tymi objawami u dzieci. Wskażemy wiele praktycznych rozwiązań, które sprawdzają się także w szkole. Treść konferencji koresponduje ze współczesnym stanem wiedzy medycznej i praktyką CBT.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Ważne łącza:

Formularz zgłoszenia w formie elektronicznej

Czytaj więcej .....

Konferencja

Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony różnych środowisk

Gdańsk, 1 grudnia 2015, Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3)

Konferencja odbyła się 1 grudnia 2015 w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Do południa odbyły się sesje adresowane do środowiska szkolnego, a po południu sesja skierowana do lekarzy różnych specjalności.

Otwarcia konferencji dokonali wiceprezydent Gdańska, pan Piotr Kowalczuk, oraz prezes Sądu Okręgowego, pan Przemysław Banasik. Konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że aby pomieścić wszystkich chętnych wykłady odbywały się na dwu salach wykładowych, w dwu równoległych sesjach. Konferencja cieszyła się również ogromnym zainteresowaniem mediów, dziennikarze w czasie przerwy przeprowadzali wywiady z gośćmi i prelegentami. Po po konferencji ukazały się liczne relacje telewizyjne i prasowe (relacje można obejrzeć i przeczytać m.in. tutaj: Pomorska.tv, Dziennik Bałtycki )

Gościem specjalnym konferencji była Jessica Minehan z Newton w Messachusestts w USA, której wykład tłumaczony był symultanicznie przez pana Andrzeja Chojnackiego. Dr Artur Kołakowski przedstawił wykład o systemie behawioralnym w klasie, natomiast o dialogu motywacyjnym jako technice służącej wzbudzeniu u młodzieży refleksji i dystansu do proponowanych przez świat przestępczy środków mówiła prezes Towarzystwa, dr Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek. Ponadto prelekcje wygłosili: sędzia Sądu Okręgowego, pani Ewa Ważny, dr Livia Nowak-Banasik, dr Eliza Wasilewska, dr Iwona Trzebiatowska oraz nadkom. Bogdan Guziński z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po południu odbyła się sesja dla lekarzy zorganizowana z grantu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Za perfekcyjną organizację całości odpowiadała Joanna Piotrowska oraz Karolina Pelowska, a także na Magdalena Śledź, Bogusław Owsiany, Bartłomiej Nowaczyk Wyszkowski oraz młodzi wolontariusze.

Mecenat:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partner merytoryczny:

Czytaj więcej .....

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co?

Jak zorganizować kształcenie specjalne dla dzieci z autyzmem i niedostosowaniem społecznym w przedszkolu oraz szkole w myśl rozporządzenia MEN?

Październik/listopad 2015. r. - Łódź, Opole, Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nakazuje pracownikom oświaty wprowadzić do społeczności szkolnej dzieci z orzeczonym kształceniem specjalnym. Wymaga to ogromnej wiedzy – z jednej strony rozumienia problemów tych dzieci, z drugiej znajomości sprawdzonych metod pracy, a dodatkowo umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia, zwłaszcza na agresję osób będących pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub środków odurzających.

Tym właśnie zagadnieniom był poświęcony cykl konferencji Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co?, które odbyły się w 8 miastach Polski.

Program konferencji

Małgorzata Dąbrowska, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zaburzenia komunikacji społecznej oraz ADHD - diagnoza różnicowa wg DSM V i przegląd programów terapeutycznych o potwierdzonej skuteczności

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

Autyzm i zaburzenia komunikacji społecznej w przedszkolu i szkole – analiza przypadków oraz przegląd metod pracy

Przemysław Gorzelak, psycholog penitencjarny, psychoterapeuta CBT
PZP Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Uczniowie z niedostosowaniem społecznym w przedszkolu i szkole – konstruowanie skutecznych programów terapeutyczno-edukacyjnych

Sławomir Lisiecki, detektyw Wydziału Kryminalnego ze specjalizacją zwalczania przestępczości narkotykowej

Jak środki odurzające i dopalacze wpływają na zachowania patologiczne dzieci i młodzieży w szkole? Zasady postępowania przy czynnym zagrożeniu.

Iwona Trzebiatowska, dr n. med., lekarz psychiatra
konsultant Oddziału Toksykologii w Gdańsku

Jak rozpoznać, że dziecko zażyło dopalacze, co dzieje się z jego świadomością i zdrowiem psychicznym?


Czytaj więcej .....

Konferencja

Jeśli nie zespół Aspergera, to co?
Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu wg DSM V a programy terapeutyczne

Konferencje z cyklu Jeśli nie Zespół Aspergera, to co? odbyły się w 12 miastach Polski i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

zdjęcie

Po konferencji w Gdyni została również wydana książka pod tytułem Jeśli nie Zespół Aspergera, to co?

Czytaj więcej .....

Mity i stereotypy cyfrowego pokolenia
kontra medycyna oparta na faktach

14 lutego 2014, Uniwersytet Gdański

PTTPiBDMR zorganizowało konferencję, podczas której forum ekspertów dostarczyło faktów na temat powszechnie spotykanych przekonań, lansowanych przez prasę kolorową, reklamy telewizyjne i Internet

Powołując się na swój dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe obalili wiele mitów na temat zdrowia psychicznego, odżywiania i otyłości oraz skuteczności leczenia psychoterapeutycznego. W przystępny, a chwilami dowcipny sposób przedstawili słuchaczom trudne, medyczne zagadnienia. Na konferencję zgłosiło się około 200 uczestników, a co ważniejsze dotrwali do końca konferencji niemal w komplecie. W kuluarach podczas przerwy kawowej toczyły się ożywione dyskusje co świadczy o dużym zainteresowaniu wybranymi tematami i zachęca organizatorów do kontynuowania działalności szkoleniowo-naukowej.

Wykazano, że terapia poznawcza użyta wobec ludzkich problemów powstałych na kanwie przeciwności losu ma swoją udowodnioną, wysoką skuteczność, to czasami zmuszona jest ulec wobec praw biologii naszego organizmu, który ewolucyjnie nie nadąża za szybkością zmian technologicznych zachodzących w otaczającym nas środowisku.

Patronat honorowy:

Rzecznik Praw Dziecka
Pomorski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Gdańska
Prezydent Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Sopotu

Patronat medialny:

Radio Gdańsk
naszacukrzyca.pl

Czytaj więcej .....

Konferencja

Powikłania zaburzeń koncentracji i impulsywności w szkole i życiu dorosłym
Europejskie standardy leczenia

12.11.2010 r., Gdańsk, Hotel Scandic, (ul. Podwale Grodzkie 9)

W piątek 12 listopada 2010 odbyła się w Gdańsku konferencja szkoleniowa Powikłania zaburzeń koncentracji i impulsywności w szkole i życiu dorosłym.

Patronat naukowy nad konferencją objęli:
Praxisgemeinschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Monachium, Niemcy,
SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot

Czytaj więcej .....

Konferencja

Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

28.10.2010 r., Katowice, Qubus Hotel Prestige (ul. Uniwersytecka 13)

W czwartek 28.10.2010 odbyła się w Katowicach kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych.

Czytaj więcej .....

Konferencja

Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

24.09.2010 r., Lublin, Hotels Lublin, (ul. Podzamcze 7)

W piątek 24.09.2010 odbyła się w Lublinie kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych.

Czytaj więcej .....

Konferencja

Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

14.06.2010 r., Poznań, Hotel TOPAZ, ul. Przemysłowa 34A

W poniedziełek 14.06.2010 odbyła się w Poznaniu kolejna, już piąta konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych.

Czytaj więcej .....

Konferencja

Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

16.04.2010 r., Warszawa, ALMAMER (ul. Wolska 43)

W piątek 16.04.2010 odbyła się, tym razem w Warszawie, kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych. Mimo iż towarzyszyła nam atmosfera Żałoby Narodowej, zainteresowani uczestnicy licznie przybyli i bardzo aktywnie uczestniczyli w wykładach i warsztatach.

Żywe dyskusje w czasie warsztatów i liczne pytania do prelegentów są dla nas cenną informacją zwrotną. Przekonujemy się z Państwa pomocą o ogromnej skali narastającego problemu wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w następnych spotkaniach.

Czytaj więcej .....

Konferencja

Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych

24.02.2010 r., Kraków, Hotel Swing (ul. Dobrego Pasterza 124)

W środę 24.02.2010 odbyła się, tym razem w Krakowie, kolejna konferencja szkoleniowa z cyklu Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od Internetu i gier komputerowych. Zaangażowanie licznie przybyłych psychologów i pedagogów daje nam energię do organizowania kolejnych spotkań.

Czytaj więcej .....

Konferencja

Problemy w funkcjonowaniu młodzieży nadużywającej Internetu i gier komputerowych

04.12.2009 r., Toruń, Hotel FILMAR (ul. Grudziądzka 45)

W piątek, 4 grudnia 2009 r. odbyła się kolejna z cyklu konferencji na temat problemów młodzieży związanych z nadużywaniem z Internetu i gier komputerowych, tym razem w Toruniu w Hotelu FILMAR. Zaangażowanie uczestników świadczy o aktualności problemu. Wymiana doświadczeń oraz przedstawienie standardów postępowania z uzależnionymi były najważniejszymi celami spotkania.

Czytaj więcej .....

Konferencja

Problemy w funkcjonowaniu młodzieży nadużywającej Internetu i gier komputerowych

09.10.2009 r., Gdańsk, Sala NOT (ul. Rajska 6)

W piątek, 9 października 2009 r. w Gdańsku odbyła się interdyscyplinarna konferencja "Problemy w funkcjonowaniu młodzieży nadużywającej Internetu i gier komputerowych" zorganizowanej w Gdańsku przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD. Udział w niej wzięło ponad 120 osób na co dzień stykających się z omawianym problemem.

Istotą konferencji było wskazanie sposobów pomocy w problemach psychicznych i emocjonalnych u osób, dla których pozornym wybawieniem zdaje się być Internet i płynące z jego używania przyjemności.

Czytaj więcej .....