Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Uzależnienie od Internetu

Zarówno badania kliniczne, jak i codzienna praktyka terapeutyczna wskazują, że osoby uzależnione od Internetu często spełniają kryteria innych zaburzeń psychicznych. Wśród nich najczęstsze są zaburzenia nastroju, lękowe i kontroli impulsów. Patrie i Gunn w swoim badaniu wykazali zależność szkodliwego korzystania z Internetu z występowaniem depresji i introwersji.

Przesiewowy kwestionariusz ryzyka uzależnienia od Internetu - kliknij tutaj

Przyczyny

Przyczyny uzależnienia od Internetu nie są do końca poznane, ale istnieje szereg wiarygodnych hipotez, które próbują wyjaśnić to niebezpieczne zjawisko.

Według teorii poznawczo-behawioralnej, do patologicznego korzystania z Internetu przyczynia się dysfunkcjonalna reprezentacja poznawcza człowieka. Young zauważyła w swojej pracy terapeutycznej wg CBT, ze należy uwzględnić nie tylko stan emocjonalny pacjenta, jego zniekształcenia poznawcze, ale też wydarzenia życiowe. Davis natomiast jest zdania , ze gdy pewne osoby nie będą miały dostępu do Internetu, to wyzwolą inne formy uzależnienia.

Inna teoria dopatruje się przyczyn rozwoju uzależnienia od Internetu u osób, które cierpią z powodu trudności w umiejętnościach społecznych. Komunikacja wirtualna zdaje się być dla nich zdecydowanie łatwiejsza, bezpieczniejsza i atrakcyjniejsza.

Trwają też poszukiwania przyczyn tego zaburzenia w neurobiologii mózgu. Szczególnie istotny zdaje się być metabolizm serotoniny i dopaminy. Wskazuje na to między innymi skuteczność farmakoterapii i nieudane próby kontroli.

Objawy

Objawy uzależnienia od Internetu wg. DSM IV

  1. Potrzeba używania Internetu przez większość czasu w celu osiągnięcia satysfakcji.
  2. Nieudane próby kontroli korzystania z Internetu.
  3. Negatywne skutki korzystania z Internetu na co dzień.
  4. Internet jako ucieczka od problemów lub dysforycznego nastroju.
  5. Zaprzeczenie i okłamywanie rodziny na temat ilości czasu spędzonego przy komputerze.
  6. Nagłe zmiany nastroju przy próbach odłączenia Internetu

Siłą napędową uzależnienia jest chwilowa ulga jaką przynosi zalogowanie się do sieci.

Metody postępowania

Złożone problemy wymagają działań kompleksowych. Zaleca się terapię behawioralną, poznawczą, niekiedy potrzebne jest leczenie farmakologiczne, stosuje się też treningi neurobiofeedbacku.

FOMO

FOMO (Fear of missing out) - strach przed wykluczeniem z kontaktów. Zjawisko nowe i będące pochodną najnowszych elektronicznych gadżetów, bezpośrednio związane ze stylem życia młodych ludzi. U jego podłoża kryje się odwieczna ludzka potrzeba przebywania z innymi ludźmi, porównywania się, sprawdzania co u innych osób się ciekawego wydarzyło i dzielenia się ze znajomymi swoimi radościami, osiągnięciami i smutkami. Już w prastarych czasach wykluczenie kogoś ze społeczeństwa, było bardzo dotkliwą karą stosowną za zachowania wówczas nieakceptowalne. Dziś nie możemy nielubianej osoby wygonić z miasta czy skazać na banicję, ale możemy ją łatwo zablokować na Facebooku - efekt ten sam, czuje się wykluczona społecznie, a tym samym bardzo nieszczęśliwa.

NOMOFOBIA

NOMOFOBIA (No mobile phone phobia) - lęk przed odcięciem od telefonu, zostawieniem telefonu w domu, brakiem zasięgu czy rozładowaniem baterii.

Te problemy dotyczą cyfrowego pokolenia, (digital natives), czyli urodzonych w świecie cyfrowym, a żyjących z telefonem lub tabletem w ręku - odczuwają lęk gdy nie są online.