Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Gdańsk, Piecewska 33/U5,
tel. 887949641, info@centrumadhd.gda.pl

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

19.06.2017, Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział ETI (budynek B WETI) ???

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, algorytmów postępowania, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców, kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi oraz autorski program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji.

Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 7 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i RodzinPartronat merytoryczny:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.00

sędzia Ewa Ważny, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Procedury postępowania nauczycieli i procedury sądowe w przypadku niebezpiecznych zachowań uczniów i braku współpracy z rodzicami

10.00 – 10.45

dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Zaburzenia psychiczne u dzieci – wpływ na ich funkcjonowanie w szkole – ADHD, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, depresja, zaburzenia lękowe.

10.45 – 11.15

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów; przerwa kawowa

11.15 – 12.30

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Sprawdzone metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, padaczką, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jak te zaburzenia wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole?

12.30 – 13.15

mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

Jak behawioralnie zmieniać zachowania dzieci w szkole? Monitorowanie zmian – metody projekcyjne i kwestionariuszowe.

13.15 – 13.30

Podsumowanie i dyskusja

13.30 – 15.00

Warsztaty w grupach, prowadzący: Małgorzata Dabrowska-Kaczorek, Magdalena Pryczkowska, Magdalena Śledź, Bartłomiej Nowaczyk-Wyszkowski (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Jak budować relacje z trudnymi uczniami, aby być skutecznym w pracy dydaktycznej?

15.00

Lunch


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać wyłącznie korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 145zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 175zł (opłata 6 dni przed konferencją lub później).

Opłata obejmuje: udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), procedury postępowania, kwestionariusze diagnostyczne, ćwiczenia dla dzieci i rodziców, dostęp do aplikacji Zaradny kot w akcji ®, program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl
lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708

Ważne łącza: