Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Konferencja

Uczniowie z problemami emocjonalno-społecznymi, znane problemy - nowe rozwiązania

24.10.2018, Gdańsk, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Aula

Szanowni Państwo!

Zaproszenie na niniejszą konferencję kierujemy do osób, które już wiedzą czym jest ADHD i inne zaburzenia neurorozwojowe oraz mają świadomość, że trudności w zachowaniu dzieci w szkole mogą wynikać także z konfliktów pomiędzy członkami ich rodzin, a chciałyby dowiedzieć się jakie są sposoby neutralizowania tych problemów, począwszy od rozpoznania predyktorów rozpadu związków między rodzicami, poprzez oddziaływania terapeutyczne, wygaszanie i modelowanie. System szkolny ma duży wpływ na wychowanie dzieci, ale aby był skuteczny, musi być kompatybilny z systemem rodzinnym. Zmiana samego dziecka nie tylko nie wystarczy, ale może zrobić mu krzywdę. Podczas konferencji będzie też okazja przećwiczyć i poznać nowe narzędzia IT do terapii pedagogicznej i psychologicznej oraz terapii biofeedback. Udostępnimy także Państwu program do ćwiczenia koncentracji i uwagi Focus up wraz z gotowymi scenariuszami terapii pedagogicznej oraz kwestionariuszami diagnostycznymi.

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Lekarz specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
dyrektor NODN Centrum Rozwoju

Współorganizator:

Partnerzy:

                 

Ważne łącza:

Program konferencji

9.30 – 9.50

Rejestracja uczestników

9.50 - 10.00

Otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów

10.00 – 11.30

Sesja 1. Medyczne uwarunkowania problemów emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży

Praca z objawami i powikłaniami ADHD w szkole

Artur Kołakowski, dr nauk med., specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta CBT, superwizor

Co NIE jest ADHD, autyzmem ani depresją – jak odróżnić, jak pomóc?

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta CBT

11.30 – 11.50

Przerwa – kawa, herbata i ciastko
Panel dyskusyjny Artur Kołakowski, Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek

11.50 – 13.20

Sesja 2. Metody i technologie w terapii psychologicznej i pedagogicznej

Nowe rozwiązania technologiczne w edukacji i terapii pedagogicznej

Agnieszka Landowska, dr nauk technicznych, inż. informatyki

Praktyczne zastosowanie narzędzi IT w terapii pedagogicznej zaburzeń koncentracji uwagi i kontroli emocji

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny,
Aleksandra Kerlin, biolog, pedagog
Katarzyna Zdrojewska, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta CBT

13.20 – 13.50

Lunch

13.50 – 14.50

Sesja 3. Problemy systemu rodzinnego a emocje dzieci i młodzieży

Relacje i konflikty między rodzicami a dziećmi w świetle prawa

Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

Interwencja policji w konfliktach rodzinnych

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

14.50

Dyskusja

15.00

Zakończenie konferencji