Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

NODN Centrum Rozwoju, który ma wpisane w statucie szkolenie nauczycieli, jako współorganizator zaprasza na szkolenie doskonalące w formie konferencji:

Jeśli nie dojrzewanie to co?
Jak zmieniają się trudne zachowania dzieci wraz z wiekiem

31.05.2019, GdańskPolitechnika Gdańska, Budynek B Wydziału ETI, przy ul. Do Studienki

Współorganizator:

Szanowni Państwo!

W imieniu NODN Centrum Rozwoju, który ma w statucie wpisane doskonalenie nauczycieli oraz Centrum Diagnozy i Terapii ADHD pragnę zaprosić na wyjątkowe szkolenie doskonalące – konferencję, podczas której praktycy i entuzjaści swojego zawodu skupią się na dynamice zmian zachodzących w zachowaniu, odczuwaniu i myśleniu dzieci wchodzących w okres dorastania.

Dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami, w miarę upływu lat edukacji szkolnej z niektórych problemów wyrastają, a z innymi radzą sobie dzięki metodom, które zostały przez Państwa wypracowane. Jednak nieuchronnie dotykają je nowe problemy. Wydłużenie czasu nauki w szkołach podstawowych oraz obecność w nich zbuntowanych nastolatków wymaga od nauczycieli rozszerzenia narzędzi pracy i metod postępowania.

Chcemy się nimi z Państwem podzielić, analizując równocześnie ich skuteczność w zależności od wieku dziecka.

Gorąco zapraszam,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
z zespołem prelegentów

Partnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.40

Jak zmieniają się objawy ADHD i zachowań opozycyjno-buntowniczych w zależności od wieku dziecka?

prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, psychiatra dzieci i młodzieży, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.40 – 12.20

Złość i strach nastolatków, interwencje poznawczo-behawioralne krótko- i długoterminowe

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, psychoterapeuta poznawczy-behawioralny, NODN Centrum Rozwoju, Gdańsk

12.20 – 12.40

Przerwa kawowa oraz panel dyskusyjny z prelegentami sesji 1

12.40 – 13.25

Talenty managerskie osób z ADHD- wskazówki przy wyborze zawodu

dr Beata Krawczyk-Bryłka, Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej

13.25 – 14.10

Aplikacje mobilne w treningu umiejętności organizacji i planowania obowiązków

dr inż. Agnieszka Landowska, Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej

14.10 – 14.40

Jak można wykorzystać program Focus Up do oceny koncentracji uwagi – studium przypadku

Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny, NODN Centrum Rozwoju, Gdańsk

14.40 – 15.00

Lunch oraz panel dyskusyjny z prelegentami sesji 2


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 225zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 275zł (opłata 6 dni przed konferencją lub później).

Osobom, które wcześniej uczestniczyły w konferencji organizowanej przez NODN Centrum Rozwoju przysługuje zniżka 50 zł (opłaty wynoszą 175 zł – do 7 dni przed konferencją – lub 225 zł później).

Opłata obejmuje: udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), scenariusze terapii pedagogicznej do ćwiczenia koncentracji, dostęp do aplikacji Focus up, kwestionariusze diagnostyczne, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl
lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708