Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD zaprasza na drugie spotkanie

Sieć specjalistów

Szanowni Państwo

Centrum Diagnozy i Terapii ADHD serdecznie zaprasza na drugie spotkanie cyklu Sieć Specjalistów, kierowanego do psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.

Spotkanie będzie poświęcone uwarunkowaniom prawnym oraz różnicowaniu diagnozy ADHD. Spotkania będą prowadzić praktycy i entuzjaści swoich zawodów, chętni podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z ADHD

14.09.2022, Gdańsk, godz. 13.00 - 15.30

Program spotkania

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z Adhd w świetle uwarunkowań prawnych
Katarzyna Kurkiewicz, prawnik

Różnicowanie diagnostyczne: ADHD, niepełnosprawność intelektualna i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, specjalizujący się w psychiatrii, psychoterapeuta CBT


Udział jest bezpłatny dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym,

Zgłoszenia można składać wyłącznie korzystając z formularza w formie elektronicznej, który jest dostępny na stronie www Centrum ADHD: http://centrumadhd.gda.pl/index.php?id=140, gorąco zachęcamy.


Brak miejsc na obecne spotkanie sieci specjalistów. Zainteresowane osoby prosimy o e-mail na adres md@centrumadhd.gda.pl - osoby te poinformujemy o kolejnym terminie spotkania.