Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Patronat merytoryczny:
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Konferencja

Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym
Sprawdzone metody korekty zachowań, algorytmy postępowania, sposoby monitorowania zmian

04.12.2017, Lublin, Budynek NOT, ul. M. C. Skłodowskiej 3

29.03.2017, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

04.04.2017, Poznań, Collegium da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10

05.04.2017, Bydgoszcz, Dom Technika NOT, ul. Rumińskiego 6

10.04.2017, Wrocław, Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

11.04.2017, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

12.04.2017, Katowice, Sale Konferencyjne, ul. Opolska 22

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która jest organizowana wspólnie z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Jej treść odzwierciedla współczesny stan wiedzy medycznej i praktyki CBT oraz osadzona jest w aktualnym stanie prawnym.

Podczas konferencji zaprezentujemy Państwu metody postępowania, które sami sprawdziliśmy i stosujemy, a uczestnikom przekażemy bogaty pakiet materiałów w postaci prezentacji, algorytmów postępowania, gotowych kontraktów trójstronnych, ćwiczeń dla dzieci i ich rodziców, kwestionariuszy diagnostycznych, którymi możecie Państwo oszacować ryzyko choroby czy samobójstwa. Udostępnimy też Państwu aplikację Zaradny kot w akcji ®, która ułatwia zajęcia z dziećmi oraz autorski program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji.

Warto podkreślić, że konferencja ma swoje rozwinięcie w postaci 30 godzinnego kursu uprawniającego do tytułu socjoterapeuty poznawczo-behawioralnego, który jest organizowany przez NODN Centrum Rozwoju wyjazdowo oraz stacjonarnie. Uczestnicy konferencji będą mieli zaliczone 5 godzin dydaktycznych tego kursu. Więcej informacji o kursie można znaleźć TUTAJ

Zapraszam serdecznie,
Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek
Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i RodzinPartnerzy:

Ważne łącza:

Program konferencji

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

lek. med. Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Sprawdzone metody pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, padaczką, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jak te zaburzenia wpływają na funkcjonowanie dziecka w szkole?

10.30 – 11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 11.50

dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska, specjalista psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Przewodnicząca Dolnośląskiej Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Zaburzenia psychiczne u dzieci – wpływ na ich funkcjonowanie w szkole – ADHD, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, depresja, zaburzenia lękowe. (wykład satelitarny)

11.50 – 13.00

mgr Magdalena Pryczkowska, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Gdańsk

Jak behawioralnie zmieniać zachowania dzieci w szkole? Monitorowanie zmian – metody projekcyjne i kwestionariuszowe.

13.00 – 13.20

Sławomir Lisiecki, detektyw, sekcja kryminalna policji

Wpływ zachowania dziewcząt na agresję wśród chłopców – punkt widzenia policjanta

Sesja satelitarna

13.20 – 13.50

sędzia Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
wizytator d/s rodzinnych i nieletnich, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku niebezpiecznego zachowania ucznia na terenie szkoły. (wykład satelitarny)

13.50 – 14.00

Podsumowanie i dyskusja

14.00

Lunch


Zgłoszenia i koszt uczestnictwa:

Zgłoszenia należy składać korzystając z formularza, który jest dostępny na stronie www Centrum Diagnozy i Terapii ADHD: www.CentrumADHD.gda.pl

Koszt uczestnictwa wynosi 225zł (opłata najpóźniej 7 dni przed konferencją) lub 255zł (opłata 6 dni przed konferencją lub później).

Opłata obejmuje: udział w wykładach, pakiet materiałów edukacyjnych (w wersji elektronicznej), procedury postępowania, kwestionariusze diagnostyczne, ćwiczenia dla dzieci i rodziców, dostęp do aplikacji Zaradny kot w akcji ®, program komputerowy do ćwiczenia percepcji słuchowej i koncentracji, certyfikat uczestnictwa oraz przerwę kawową i lunch.

Wpłaty prosimy kierować na konto 61 1140 2017 0000 4602 1286 8928. Jako tytuł wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz numer zgłoszenia, który zostanie podany na koniec rejestracji.
Faktury będzie można odebrać w czasie konferencji (na życzenie wystawiamy fakturę pro-forma lub fakturę "na termin płatności" i wysyłamy mailem albo pocztą). Dane potrzebne do faktury należy podać podczas rejestracji.

Pytania dotyczące wpłat i faktur prosimy kierować na adres sekretariat@centrumadhd.gda.pl
lub dzwonić na numer 887 11 88 77 albo 885 739 708

Ważne łącza: