Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

ADHD

ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) rozpoznać można po występowaniu objawów należących do 3 różnych kategorii:

 1. Zaburzenia koncentracji uwagi,
 2. Nadruchliwość,
 3. impulsywność.

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku ADHD - kliknij tutaj

1 Przykładowe objawy związane z utrudnioną koncentracją uwagi dziecka.

 • dziecko często popełnia błędy z nieuwagi np. traci punkty na klasówce, bo nie przeczytało dokładnie polecenia.
 • często nie słyszy co się do niego mówi, tzw. "bujanie w obłokach"
 • trudno jest mu się zabrać za odrabianie lekcji np. wymyśla inne ważne jego zdaniem rzeczy aby to opóźnić: chce pić, jeść, wyprowadzić psa, zadzwonić do kolegi itd.
 • zdarza się mu gubić różne rzeczy np. gumki, ołówki, czapki, rękawiczki itd.
 • łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców np. hałas za oknem powoduje nagłe odbiegnięcie od biurka z lekcjami, aby sprawdzić co się stało.

Dzieje się tak, bo dzieci z ADHD z wielu dochodzących do nich informacji nie potrafią wybrać tych, które są dla nich najważniejsze i nie mają poczucia czasu.

2 Przykładowe objawy nadmiernej ruchliwości dziecka.

 • trudno jest mu usiedzieć w jednym miejscu, kręci się macha nogami, stuka trzymanym w ręku przedmiotem, zdarza się że wstaje podczas lekcji z ławki i chodzi po klasie
 • często "biega jak nakręcone" i jest go "wszędzie pełno"
 • lubi się bawić w sposób hałaśliwy,

Dzieci z ADHD są nie tylko bardziej hałaśliwe niż ich rówieśnicy, ale także nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich działań. Są dla otoczenia uciążliwe i często przez rówieśników niezbyt lubiane.

3 Przykładowe objawy impulsywności dziecka

 • "wyrywa" się z odpowiedzią zanim rodzic czy nauczyciel skończy zadawać pytanie,
 • trudno mu doczekać się na swoją kolejkę, zawsze chce być pierwszy
 • przerywa, wtrąca się, przeszkadza np. w zabawie innych dzieci, rozmowie dorosłych itd.
 • często jest nadmiernie gadatliwe, "buzia mu się nie zamyka".

Dziecko z ADHD reaguje zbyt szybko, aby mogło zdążyć przewidzieć konsekwencje, dlatego niezwykle trudno dostosowuje się do przyjętych zasad.


Objawy ADHD stają się wyraźnie widoczne już u dziecka w 4-5 roku życia. W momencie pójścia do szkoły, ulegają istotnemu nasileniu, co wynika z większych wymagań, które się stawia przy tej okazji dziecku.

Nie leczone lub zaniedbane objawy ADHD mogą prowadzić do różnych kłopotów np. badania dowodzą, że dzieci z tą przypadłością w dorosłym wieku istotnie częściej niż inni ludzie popadają w konflikty z prawem, sięgają po alkohol i narkotyki, ulegają wypadkom, mają problemy w relacjach z rówieśnikami, częściej chorują na depresję, zaburzenia lękowe i mają gorsze sukcesy życiowe. Uciążliwi dla otoczenia, niezbyt dobrze zorganizowani często słyszą krytykę, co z czasem przekłada się na ich ocenę, czują się odrzuceni, częściej też popełniają samobójstwa.

Jednak jeśli znajdą dobre warunki, to mogą osiągnąć ogromny sukces. Jest wiele wybitnych osób z ADHD, można by tu wymienić nazwiska jak Thomas A. Edison, Albert Einstein, Winston Churchill, Benjamin Franklin, John F. Kennedy, Michael Jordan, Whoppi Goldberg, Ernest Hemingway, John Lennon, Pablo Picasso, Stevie Wonder itd.

Inaczej mówiąc ktoś kiedyś w ich życiu pomógł im właściwie wykorzystać tę energię, która źle zagospodarowana może być niezwykle uciążliwa.