Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

80-288 Gdańsk, Piecewska 33/U5,

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Rozwoju jest naturalnym rozwinięciem naszej działalności. Na co dzień zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci z różnymi problemami rozwojowymi i emocjonalnymi, wspieramy rodziców i nauczycieli. Lubimy współpracować z nauczycielami, psychologami, pedagogami oraz lekarzami naszych podopiecznych.

Organizowane przez nas konferencje i szkolenia Rad Pedagogicznych cieszą się ogromnym powodzeniem. Przedstawiamy na nich rzetelną wiedzę opartą na faktach naukowych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami: lekarze, prawnicy, policjanci, dyplomowani pedagodzy i psycholodzy oraz certyfikowani psychoterapeuci. Na naszych szkoleniach dzielimy się metodami terapeutycznymi, które mają potwierdzoną skuteczność i które sami stosujemy, wyjaśniamy zawiłości prawne i medyczne. Rozwinięciem konferencji Jeśli nie agresja to co? i Niebezpieczne zachowania dzieci i młodzieży – choroba czy wychowanie jest Kurs socjoterapii CBT poświadczony dodatkowo certyfikatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin.

Kurs socjoterapii CBT przeprowadzony jest w oparciu o twardą literaturę przedmiotu i co do zasady szkoli psychologów, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli przedmiotowych mających wychowawstwo oraz nauczycieli wspomagających. Celem jest dostarczenie im rzetelnej wiedzy przełożonej na praktyczne ćwiczenia w czasie warsztatów oraz wsparte superwizją.

Ukończenie kursu umożliwi im prowadzenie socjoterapii dzieci, które mają problemy rozwojowe lub emocjonalne na terenie placówek oświatowych.

Kurs socjoterapii CBT trwa 30 godzin dydaktycznych (w tym 10 godzin wykładów, 20 godzin warsztatów) oraz 10 godzin superwizji grupowej, gdzie każdy uczestnik obowiązany jest przedstawić jeden samodzielny przypadek .

Kurs socjoterapii CBT organizowany jest wyjazdowo i stacjonarnie, a pierwszeństwo udziału mają uczestnicy dotychczasowych konferencji.

W ramach NODN Centrum Rozwoju przeprowadzamy też szkolenia Rad Pedagogicznych na indywidualne zamówienie. Kontakt w razie pytań sekretariat@centrumadhd.gda.pl


Zapraszamy na stronę www NODN Centrum Rozwoju: nodn-centrumrozwoju.pl